Rejseinformationer

image

By Anne the 31.05.2016

Told- og visumregler

Visum

Vil du rejse til Frankrig som ikke-fransk statsborger, skal du være klar til at kunne dokumentere formålet med opholdet, at du har tilstrækkelige midler til opholdet samt din indlogering.  

Med mindre du er dispenseret eller har gyldigt ophold i et Schengen-land, er det nødvendigt at være i besiddelse af et visum for at komme ind på fransk territorium. Man skal ansøge på fransk ambassade eller konsulat i sit opholdsland inden afrejse. Visumtypen afhænger af opholdets længde og formål. Bortset fra særlige tilfælde gælder:

 • For ophold på mindre end eller præcis 90 dage (3 måneder) skal man ansøge om et Schengen-visum. Det udstedes for en eller flere indrejser for turistrejser, forretningsrejser eller for familiebesøg. Indehaveren kan ligeledes rejse til Frankrig med henblik på korte uddannelser, kurser eller indtægtgivende aktiviteter (kunstner på turné, sportsudøver som deltager i konkurrence, udstationeret lønmodtager som skal udføre arbejde, osv.). Transitvisum giver indehaveren ret til at opholde sig i Schengen-området i en periode på 5 dage eller mindre.
 • Gør man transit i en fransk lufthavn uden at gå ud af den såkaldt ”internationale” zone, gælder andre regler, for i dette tilfælde træder man ikke ind på fransk territorium og er dermed ikke underlagt visumregler, bortset fra visse særtilfælde.
 • For ophold på mere end 90 dage (3 måneder) skal man ansøge om et visum til længerevarende ophold alt efter varighed og formål med opholdet. Ved ankomst til Frankrig skal man registreres hos de franske udlændingemyndigheder (Office Français d’Immigration et d’Intégration) eller i visse tilfælde hos det kompetente præfektur for at få udstedt en opholdstilladelse. Når man først er ankommet til fransk territorium, kan man ikke ændre sit visum eller sin opholdsstatus i landet.

Børn

Ikke-europæiske mindreårige udlændinge, uanset alder, er underlagt de samme regler om indrejse i Frankrig som voksne udlændinge.

For at kunne komme ind i Frankrig skal det udenlandske barn være i besiddelse af et visum og et pas (eller være opført i et af forældrenes pas).

Hvad enten barnet rejser alene eller sammen med dig, anbefaler vi at undersøge betingelserne for indrejse og ophold for mindreårige hos ambassaden eller konsulatet for landet, som der rejses til eller gøres transit i.

Dispensation fra visum

EU's forordning nr. 539/2001 fastlægger, at visse nationaliteter er dispenseret fra at besidde et visum til kort ophold ved indrejse i Schengen-området.
Specifikke retsprincipper i EU gælder:

 • Statsborgere fra medlemslande af EU, EØS samt Schweiz er ikke underlagt visumregler, uanset opholdets længde;
 • familiemedlemmer til en statsborger i et medlemsland af EU, EØS eller Schweiz (samlever, mindreårige eller afhængige børn, samt slægtninge i opadstigende linje, som der består forsørgerpligt over for) er underlagt de samme regler for ophold og rejse som andre statsborgere af samme nationalitet.

Toldregler

Ved franske landegrænser, på banegårde, i havne eller lufthavne findes to forskellige kanaler ved tolden, alt efter hvilke og hvor mange varer man indfører: Den ”grønne” kanal hvor man ikke har noget at fortolde, og den ”røde” kanal hvor man har varer, som skal fortoldes. 

Såvel ved ankomst til som ved afgang fra Frankrig, skal medbragte kontanter, værdipapirer, samt værdigenstande deklareres. Deklarationen er gratis og gøres på det lokale toldkontor.

OBS: Man kan blive kontrolleret overalt på fransk territorium.

Kilde: Udenrigsministeriet og Generaldirektoratet for Told

Customers liked

 • Currently 0 out of 5 Stars.
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Thank you for rating!

You have already rated this page, you can only rate it once!

Your rating has been changed, thanks for rating!

Average rating: 0/5 (0 votes cast)

YOU WOULD ALSO LIKE...